Discretos

473 Producto(s)
473 Producto(s)
DIPSWITCH 5 POSICIONES
DIPSWITCH 6 POSICIONES
DIPSWITCH 8 POSICIONES
Rele 5vol 5 pines
Rele 6vol 5 pines
Rele 12vol 5 pines
Rele 24vol 5 pines
Rele 5v 8 pines
Rele 12vol 8 pines
POTENCIOMETRO 10K
POTENCIOMETRO 100K